• Позвоните нам:
  • Пон. - Пятн. с 8:00 до 18:00
  • e-mail: ekomak-kompressor@mail.ru

Шкивы

Шкивы Ekomak

Коды приводных шкивов Ekomak: MKN001341, MKN000907, MKN001477, MKN000895, MKN000897, MKN000899, MKN000900, MKN000903, MKN001476, MKN000901, MKN000902, MKN000904, MKN005377, MKN005304, MKN005047, MKN004310, MKN000375, MKN000376, MKN000377, MKN000378, MKN000379, MKN000380, MKN000505, MKN000506, MKN000381, MKN000382, MKN000383, MKN000384, MKN000507, MKN000385, MKN000508, MKN000386, MKN000387, MKN000388, MKN000389, MKN000390, MKN000391, MKN000392, MKN000393, MKN000394, MKN000395, MKN000396, MKN000397, MKN000398, MKN000400, MKN000401, MKN000402, MKN000403, MKN000404, MKN000405, MKN000406, MKN000407, MKN000511, MKN000408, MKN000409, MKN000410, MKN000411, MKN001517, MKN000412, MKN000413, MKN000512, MKN000414, MKN000513, MKN000415, MKN005086, MKN000416, MKN000514, MKN000417, MKN000418, MKN000419, MKN000420, MKN000421, MKN000422, MKN000423, MKN000424, MKN000425, MKN000515, MKN000426, MKN000427, MKN000428, MKN000429, MKN000517, MKN000430, MKN000431, MKN000432, MKN001514, MKN001515, MKN000433, MKN000434, MKN000435, MKN000436, MKN000437, MKN000438, MKN000439, MKN000440, MKN000441, MKN000442, MKN000443, MKN000444, MKN000445, MKN000446, MKN000447, MKN000448, MKN000449, MKN000450, MKN000451, MKN000452, MKN000453, MKN000454, MKN000455, MKN000457, MKN000459, MKN000460, MKN000461, MKN000462, MKN000463, MKN000464, MKN000465, MKN000466, MKN000467, MKN000468, MKN000469, MKN000470, MKN000471, MKN000472, MKN000473, MKN000474, MKN000475, MKN000476, MKN000477, MKN000478, MKN000479, MKN000480, MKN000481, MKN000482, MKN000483, MKN000484, MKN000486, MKN000487, MKN000488, MKN005084, MKN000489, MKN000490, MKN000491, MKN000492, MKN000493, MKN000494, MKN000318, MKN000319, MKN000320, MKN000321, MKN000322, MKN000323, MKN000324, MKN000325, MKN000326, MKN000327, MKN000328, MKN000329, MKN000315, MKN000316, MKN000317, MKN000333, MKN005695, MKN000334, MKN006198, MKN000335, MKN000340, MKN005696, MKN000341, MKN000342, MKN006195, MKN006199, MKN000343, MKN000501, MKN000344, MKN000345, MKN006196, MKN000346, MKN000347, MKN006197, MKN000348, MKN000349, MKN000350, MKN000351, MKN000352, MKN000353, MKN000354, MKN000355, MKN000356, MKN000357, MKN000358, MKN000359, MKN000330, MKN005811, MKN000331, MKN000332, MKN000361, MKN001513, MKN000362, MKN004183, MKN000363, MKN004184, MKN000364, MKN000502, MKN000365, MKN000503, MKN000366, MKN000367, MKN000504, MKN000368, MKN000369, MKN000370, MKN000371, MKN000372, MKN000373, MKN000374, MKN000456, MKN000458, MKN000485, MKN005611, MKN004744, MKN005702, MKN005830, MKN005703, MKN005473, MKN005926, MKN005474, MKN004746, MKN005610, MKN004747, MKN004743, MKN004745, MKN004748, MKN004750, MKN004749, MKN004751, MKN005472, MKN005613, MKN005648, MKN005470, MKN004752, MKN004753, MKN005599.

Шкивы

Шкивы

Список шкивов приводных Ekomak

Код запчастиНаименование запчасти
1MKN000375Шкив приводной PL 10x105
2MKN000376Шкив приводной PL 10x110 Ekomak EKO 22 M - ME170
3MKN000377Шкив приводной PL 10x120
4MKN000378Шкив приводной PL 10x125 Ekomak EKO, DMD 250
5MKN000379Шкив приводной PL 10x130 Ekomak EKO 22 - мм2 - B101
6MKN000380Шкив приводной PL 10x135
7MKN000505Шкив приводной PL 10x135 Ekomak EKO 18 - 18M - 22 - мм2 - ME170
8MKN000506Шкив приводной PL 10x140 Ekomak EKO 22 - 18 - мм2
9MKN000381Шкив приводной PL 10x140 Ekomak EKO, DMD 250
10MKN000382Шкив приводной PL 10x150 Ekomak EKO, DMD 300
11MKN000383Шкив приводной PL 10x155 Ekomak EKO 18
12MKN000384Шкив приводной PL 10x160
13MKN000507Шкив приводной PL 10x160 Ekomak EKO 18 - 22 - мм2
14MKN000385Шкив приводной PL 10x165
15MKN000508Шкив приводной PL 10x165 Ekomak EKO 22 - мм2
16MKN000386Шкив приводной PL 10x175 Ekomak EKO 18
17MKN000387Шкив приводной PL 10x185 Ekomak EKO 18
18MKN000388Шкив приводной PL 10x190 Ekomak EKO 18 -22
19MKN000389Шкив приводной PL 10x195 Ekomak EKO, DMD 300
20MKN000390Шкив приводной PL 10x205
21MKN000391Шкив приводной PL 10x210 Ekomak EKO 22
22MKN000392Шкив приводной PL 10x225 Ekomak EKO 22 - 18M
23MKN000393Шкив приводной PL 10x230
24MKN000394Шкив приводной PL 10x245 Ekomak EKO, DMD 250
25MKN000395Шкив приводной PL 10x260 Ekomak EKO, DMD 250
26MKN000396Шкив приводной PL 10x265
27MKN000397Шкив приводной PL 10x290 Ekomak EKO, DMD 250
28MKN000398Шкив приводной PL 12x115
29MKN000400Шкив приводной PL 12x130
30MKN000401Шкив приводной PL 12x135
31MKN000402Шкив приводной PL 12x150
32MKN000403Шкив приводной PL 12x155
33MKN000404Шкив приводной PL 12x160
34MKN000405Шкив приводной PL 12x165 Ekomak EKO 30
35MKN000406Шкив приводной PL 12x170
36MKN000407Шкив приводной PL 12x175 Ekomak EKO 30
37MKN000511Шкив приводной PL 12x175 Ekomak EKO 30 - мм3
38MKN000408Шкив приводной PL 12x180
39MKN000409Шкив приводной PL 12x190
40MKN000410Шкив приводной PL 12x205
41MKN000411Шкив приводной PL 12x225
42MKN001517Шкив приводной PL 14x130
43MKN000412Шкив приводной PL 14x135
44MKN000413Шкив приводной PL 14x150
45MKN000512Шкив приводной PL 14x150 Ekomak EKO 37 -
46MKN000414Шкив приводной PL 14x160
47MKN000513Шкив приводной PL 14x160 Ekomak EKO 37 -
48MKN000415Шкив приводной PL 14x168 Ekomak EKO 37 - мм3
49MKN005086Шкив приводной PL 14x170
50MKN000416Шкив приводной PL 14x175
51MKN000514Шкив приводной PL 14x175 Ekomak EKO 37 - мм3
52MKN000417Шкив приводной PL 14x195
53MKN000418Шкив приводной PL 14x210 Ekomak EKO 37
54MKN000419Шкив приводной PL 14x215
55MKN000420Шкив приводной PL 14x220 Ekomak EKO 37
56MKN000421Шкив приводной PL 14x250
57MKN000422Шкив приводной PL 14x275
58MKN000423Шкив приводной PL 16x120 Ekomak EKO 45 VST - 137R
59MKN000424Шкив приводной PL 16x135 Ekomak EKO 75 - 137R
60MKN000425Шкив приводной PL 16x140
61MKN000515Шкив приводной PL 16x140 Ekomak EKO 45 -
62MKN000426Шкив приводной PL 16x145
63MKN000427Шкив приводной PL 16x150 Ekomak EKO 45 - 55 - мм3 - 137R
64MKN000428Шкив приводной PL 16x155
65MKN000429Шкив приводной PL 16x160
66MKN000517Шкив приводной PL 16x160 Ekomak EKO 45 S - 137R
67MKN000430Шкив приводной PL 16x165
68MKN000431Шкив приводной PL 16x170 Ekomak EKO 45 - мм3
69MKN000432Шкив приводной PL 16x180 Ekomak EKO 55
70MKN001514Шкив приводной PL 16x185
71MKN001515Шкив приводной PL 16x190 Ekomak EKO 132 - 1500 dev/dak - 337R
72MKN000433Шкив приводной PL 16x195
73MKN000434Шкив приводной PL 16x200 Ekomak EKO 45 S - 55
74MKN000435Шкив приводной PL 16x205 Ekomak EKO 75S
75MKN000436Шкив приводной PL 16x210 Ekomak EKO 160 - Ekomak EKO 132 ATMOS
76MKN000437Шкив приводной PL 16x220 Ekomak EKO 45 - 55
77MKN000438Шкив приводной PL 16x224 Ekomak EKO 45 - 55
78MKN000439Шкив приводной PL 16x230 Ekomak EKO 55
79MKN000440Шкив приводной PL 16x235 Ekomak EKO 55
80MKN000441Шкив приводной PL 16x240 Ekomak EKO 45 - Ekomak EKO 55
81MKN000442Шкив приводной PL 16x250 Ekomak EKO 75
82MKN000443Шкив приводной PL 16x275 Ekomak EKO 75
83MKN000444Шкив приводной PL 16x300
84MKN000445Шкив приводной PL 16x330 Ekomak EKO 45 VST
85MKN000446Шкив приводной PL 16x550
86MKN000447Шкив приводной PL 18x185
87MKN000448Шкив приводной PL 18x190 Ekomak EKO 75S
88MKN000449Шкив приводной PL 18x212
89MKN000450Шкив приводной PL 18x250
90MKN000451Шкив приводной PL 20x250 Ekomak EKO 200 - 437R
91MKN000452Шкив приводной PL 20x255 Ekomak EKO 200
92MKN000453Шкив приводной PL 20x270 Ekomak EKO 200 -437R
93MKN000454Шкив приводной PL 20x285 Ekomak EKO 250 -437R
94MKN000455Шкив приводной PL 20x300 Ekomak EKO 200 -437R
95MKN000457Шкив приводной PL 20x400 Ekomak EKO 200 - 1500 dev/dak
96MKN000459Шкив приводной PL 20x490 Ekomak EKO 250 - 1500 dev/dak
97MKN000460Шкив приводной PL 20x495 Ekomak EKO 250 - 1500 dev/dak
98MKN000461Шкив приводной PL 23x150 Ekomak EKO 75S - 90 - 110 - 237R
99MKN000462Шкив приводной PL 23x1601500 dev/dak -237R
100MKN000463Шкив приводной PL 23x170 Ekomak EKO 90 ATMOS - 237R
101MKN000464Шкив приводной PL 23x180 Ekomak EKO 75S - 90 - 110 - 237R - B260
102MKN000465Шкив приводной PL 23x190 Ekomak EKO 110 - 1500 dev/dak - B260
103MKN000466Шкив приводной PL 23x195 Ekomak EKO 110S -337R
104MKN000467Шкив приводной PL 23x200
105MKN000468Шкив приводной PL 23x205 Ekomak EKO 110S - 1500 dev/dak
106MKN000469Шкив приводной PL 23x225 Ekomak EKO 110S - 337R
107MKN000470Шкив приводной PL 23x235
108MKN000471Шкив приводной PL 23x240
109MKN000472Шкив приводной PL 23x250
110MKN000473Шкив приводной PL 23x300
111MKN000474Шкив приводной PL 23x330 Ekomak EKO 75S - 110 - 110S -1500 dev/dak
112MKN000475Шкив приводной PL 23x335 Ekomak EKO 75S - 1500 dev/dak
113MKN000476Шкив приводной PL 23x370
114MKN000477Шкив приводной PL 23x400 Ekomak EKO 90 - 1500 dev/dak
115MKN000478Шкив приводной PL 23x410 Ekomak EKO 90 - 1500 dev/dak
116MKN000479Шкив приводной PL 23x420
117MKN000480Шкив приводной PL 23x450
118MKN000481Шкив приводной PL 23x460 Ekomak EKO 110 - 1500 dev/dak - 237R
119MKN000482Шкив приводной PL 23x500 Ekomak EKO 110 ATMOS - 1500 dev/dak - 237R
120MKN000483Шкив приводной PL 30x180
121MKN000484Шкив приводной PL 30x190
122MKN000486Шкив приводной PL 30x210
123MKN000487Шкив приводной PL 30x215
124MKN000488Шкив приводной PL 30x235
125MKN005084Шкив приводной PL 30x245
126MKN000489Шкив приводной PL 30x310
127MKN000490Шкив приводной PL 30x320
128MKN000491Шкив приводной PL 30x335
129MKN000492Шкив приводной PL 30x370
130MKN000493Шкив приводной PL 30x440
131MKN000494Шкив приводной PL 30x500
132MKN000318Шкив приводной PL 4x100
133MKN000319Шкив приводной PL 4x105
134MKN000320Шкив приводной PL 4x115
135MKN000321Шкив приводной PL 4x120
136MKN000322Шкив приводной PL 4x125
137MKN000323Шкив приводной PL 4x130
138MKN000324Шкив приводной PL 4x140
139MKN000325Шкив приводной PL 4x145
140MKN000326Шкив приводной PL 4x155
141MKN000327Шкив приводной PL 4x175
142MKN000328Шкив приводной PL 4x190
143MKN000329Шкив приводной PL 4x200 Ekomak EKO, DMD 75
144MKN000315Шкив приводной PL 4x83
145MKN000316Шкив приводной PL 4x90 Ekomak EKO, DMD 75
146MKN000317Шкив приводной PL 4x95
147MKN000333Шкив приводной PL 6x100 Ekomak EKO 7.5K
148MKN005695Шкив приводной PL 6x100C 55
149MKN000334Шкив приводной PL 6x105 Ekomak EKO, DMD 150 -ME70
150MKN006198Шкив приводной PL 6x105C 55
151MKN000335Шкив приводной PL 6x110
152MKN000340Шкив приводной PL 6x115
153MKN005696Шкив приводной PL 6x115C 55
154MKN000341Шкив приводной PL 6x120 Ekomak EKO, DMD 100
155MKN000342Шкив приводной PL 6x125
156MKN006195Шкив приводной PL 6x125C 55
157MKN006199Шкив приводной PL 6x130C 55
158MKN000343Шкив приводной PL 6x135
159MKN000501Шкив приводной PL 6x135 - без втулки конусности Ekomak EKO, DMD 75 - ME70
160MKN000344Шкив приводной PL 6x140 Ekomak EKO, DMD 75
161MKN000345Шкив приводной PL 6x150 Ekomak EKO, DMD 100
162MKN006196Шкив приводной PL 6x150C 55
163MKN000346Шкив приводной PL 6x155
164MKN000347Шкив приводной PL 6x160
165MKN006197Шкив приводной PL 6x160C 55
166MKN000348Шкив приводной PL 6x165
167MKN000349Шкив приводной PL 6x170
168MKN000350Шкив приводной PL 6x175 Ekomak EKO, DMD 150
169MKN000351Шкив приводной PL 6x180
170MKN000352Шкив приводной PL 6x185 Ekomak EKO, DMD 100
171MKN000353Шкив приводной PL 6x190
172MKN000354Шкив приводной PL 6x195 Ekomak EKO, DMD 100
173MKN000355Шкив приводной PL 6x210
174MKN000356Шкив приводной PL 6x220 Ekomak EKO 7.5K - Ekomak EKO 11K
175MKN000357Шкив приводной PL 6x225
176MKN000358Шкив приводной PL 6x240
177MKN000359Шкив приводной PL 6x305
178MKN000330Шкив приводной PL 6x83
179MKN005811Шкив приводной PL 6x90
180MKN000331Шкив приводной PL 6x90 Ekomak EKO, DMD 55 - Ekomak EKO, DMD 150
181MKN000332Шкив приводной PL 6x95
182MKN000361Шкив приводной PL 8x125
183MKN001513Шкив приводной PL 8x130 Ekomak EKO, DMD 200
184MKN000362Шкив приводной PL 8x135
185MKN004183Шкив приводной PL 8x135, 2012
186MKN000363Шкив приводной PL 8x140 Ekomak EKO 15 M -ME 170
187MKN004184Шкив приводной PL 8x140,2012
188MKN000364Шкив приводной PL 8x145
189MKN000502Шкив приводной PL 8x145 Ekomak EKO 15 M - ME 170
190MKN000365Шкив приводной PL 8x150
191MKN000503Шкив приводной PL 8x150 Ekomak EKO 15
192MKN000366Шкив приводной PL 8x155
193MKN000367Шкив приводной PL 8x160
194MKN000504Шкив приводной PL 8x160 Ekomak EKO 15 M - B101
195MKN000368Шкив приводной PL 8x170 Ekomak EKO 15 M - Ekomak EKO 15
196MKN000369Шкив приводной PL 8x185 Ekomak EKO 15 M
197MKN000370Шкив приводной PL 8x205
198MKN000371Шкив приводной PL 8x225
199MKN000372Шкив приводной PL 8x235
200MKN000373Шкив приводной PL 8x250 Ekomak EKO, DMD 200
201MKN000374Шкив приводной PL 8x265
202MKN000456Шкив приводной PM 20X335
203MKN000458Шкив приводной PM 20X420
204MKN000485Шкив приводной PM 30x205 Ekomak EKO 132 - B260
205MKN005611Шкив приводной SPA 1x100
206MKN004744Шкив приводной SPA 1x105
207MKN005702Шкив приводной SPA 1x110
208MKN005830Шкив приводной SPA 1x125
209MKN005703Шкив приводной SPA 1x130
210MKN005473Шкив приводной SPA 1x132
211MKN005926Шкив приводной SPA 1x145
212MKN005474Шкив приводной SPA 1x150
213MKN004746Шкив приводной SPA 1x200
214MKN005610Шкив приводной SPA 1x90
215MKN004747Шкив приводной SPZ 1x250
216MKN004743Шкив приводной SPZ 1x85
217MKN004745Шкив приводной SPZ 1x94,5
218MKN004748Шкив приводной SPZ 2x108
219MKN004750Шкив приводной SPZ 2X120
220MKN004749Шкив приводной SPZ 2X130
221MKN004751Шкив приводной SPZ 2X137
222MKN005472Шкив приводной SPZ 2X143
223MKN005613Шкив приводной SPZ 2X153
224MKN005648Шкив приводной SPZ 2X160
225MKN005470Шкив приводной SPZ 2X170
226MKN004752Шкив приводной SPZ 2X200
227MKN004753Шкив приводной SPZ 2X225
228MKN005599Шкив приводной SPZ 2X88

Комментарии

КирилДата:11:06 дп - Июл 5, 2018

Здравствуйте, нужен шкив на компрессор Ekomak DMD 150. Фото вложено.

НиколайДата:7:01 дп - Авг 14, 2018

Добрый день.
Прошу направить в наш адрес коммерческое предложение о поставке шкива PL 12*135 (MKN 000401) к компрессору ЕКОМАК модели ЭКО 30.

АнатолийДата:11:38 дп - Ноя 30, 2018

Добрый день!
Необходимы шкивы на эл. двигатель и компрессор по 1шт. На двигателе наружный D 200мм, внутренний d38мм. На компрессоре наружный D 425мм. шкивы двуручейковые. Модель Ekomak. Находимся в Очаково.
С уважением, Анатолий.

ИгорьДата:5:06 пп - Янв 2, 2019

Добрый вечер, развалился шкив на компрессоре, диаметр 200 мм, можете помочь?

Оставить ответ